607 670 665 obec@kolova-haje.cz
Informace k pomoci Ukrajině

Informace k pomoci Ukrajině

 Jak pomoci Ukrajině a jejím občanům: https://www.pomahejukrajine.cz/   www.nasiukrajinci.cz       JAK PŘISPĚT Člověk v tísni humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, uhlí), psychologická pomoc,...