607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Členové zastupitelstva obce Kolová (volby 5.-6.10.2018)

Jméno Funkce
Mgr. Jakub Jiskra starosta
Ing. Kateřina Pašková člen, místostarostka
Jan Horváth

člen

Ing. Bohuslav Paule

člen

Bc. Iveta Soukupová

člen

Josef Dlohoš

člen

Mgr. Monika Sommerová

člen

Ing. Michal Schafer

člen od 23.10.2019

Marcela Šulcová

člen od 2.11.2018

Výbory zastupitelstva obce

FINANČNÍ VÝBOR
Předseda  Ing. Bohuslav Paule
Členové: Romana Vančurová, Anna Petrželková

 

KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda Josef Dlohoš
Členové: Jaroslava Zieglerová, Robert Kodym

 

SPORTOVNĚ-KULTURNÍ VÝBOR
Předseda Jan Horvath
Členové: Marcela Šulcová, Blanka Jiskrová, Jindřiška Paule, Marcela Lukešová, Václav Johanovský a Miroslav Straka

Ustanovení Zákona o obcích – č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

§ 118
(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

 

Zodpovídá: Mgr. Jakub Jiskra

Vytvořeno / změněno: 28.4.2018 / 28.4.2018