607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
 • 1. Název: Obec Kolová

  Obec Kolová
  • OBEC KOLOVÁ
 • 2. Důvod a způsob založení

  Dle zákona č. 128/2000 Sb.
 • 3. Organizační struktura

  Obecní úřad Kolová:
  Mgr. Jakub Jiskra – starosta
  Ing. Kateřina Pašková – místostarostka
  Bc. Olga Žůrková – účetní, úřednice
 • 4. Kontaktní spojení

  obec@kolova-haje.cz
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obec Kolová
    Kolová 16
    360 01 Kolová
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obec Kolová
    Kolová 16
    360 01 Kolová
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 13:00 – 17:00 (úřední hodiny obecního úřadu)
   • Středa: 9:00 – 11:00 (úřední hodiny obecního úřadu), 9:00 – 11:00 (úřední hodiny místostarostky), 13:00 – 17:00 (úřední hodiny obecního úřadu), 14:00 – 16:30 (+ kdykoliv po domluvě, úřední hodiny starosty)
  • 4.4 Telefonní čísla
   • mobilní: 607 670 665 (Obecní úřad Kolová)
   • mobilní: 777 207 200 (Starosta obce Mgr. Jakub Jiskra)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • oficiální
    Obec Kolová
    Kolová 16
    360 01 Kolová
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   obec@kolova-haje.cz
  • 4.8 Datová schránka
   • xr5bx5e
 • 5. Případné platby lze poukázat

   

  • Číslo účtu: 3224341, kód banky: 0100
 • 6. IČO

   

  • 00254673
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty

   

  • neplátce DPH
 • 8. Dokumenty

   

  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  • 8.2 Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace

 • 10. Příjem podání a podnětů

 • 11. Předpisy

   

  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 11.2 Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací

   

 • 13. Licenční smlouvy

   

  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

   

 • Další informace

   

  • Formuláře