607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Vážené dámy, vážení pánové,

představujeme vám Bulletin obce Kolová, který mapuje vývoj obce a práci zastupitelstva za uplynulé volební období. Do bulletinu se nevešlo vše. Zaměřili jsme se tedy na základní milníky, které určují aktuální i budoucí rozvoj.

Děkujeme všem, kteří obec podporují, udržují v ní pořádek a dobré sousedské vztahy.

Kolové a Hájům přejeme další úspěšné roky a aby i nadále byly bezpečným a spokojeným domovem nás všech.

Za vedení obce Jakub Jiskra a Kateřina Pašková

P. S. Bulletin v tištěné podobě začneme distribuovat do poštovních schránek ve čtvrtek 15.9. nebo si jej můžete vyzvednout na obecním úřadě.

.

Dokument ke stažení

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com