607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Zakázky

Zakázky malého rozsahu

Zakázky podle ZOVZ

Zakázky typu stavební práce

Změněno Název Stav Specifikace Zodpovídá
14.3.2017 Stavební úpravy NP, budova č. p. 16 v obci Kolová ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu Mgr. Jakub Jiskra
16.5.2016 Základní škola Kolová č.p. 97, stavební úpravy stropů mezi 1. a 2. NP, realizace dodatečných protiradonových opatření a provedení vzduchotechniky ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Zakázka malého rozsahu Mgr. Jakub Jiskra
20.4.2016 Základní škola Kolová čp. 97, stavební úpravy stropů mezi 1. a 2. NP zakázka byla zrušena Zakázka malého rozsahu Mgr. Jakub Jiskra
19.7.2013 KOLOVÁ – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITÁCH K VODOJEMU, MAĎARSKÁ, NA ŠPICI, K LETIŠTI – ČÁST „K VODOJEMU“ ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky Otevřené řízení Mgr. Jakub Jiskra

Na této stránce je uveden pouze seznam zadávacích řízení dané organizace. Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 28 odst. 1 písm. j) a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Profil zadavatele zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com