607 670 665 obec@kolova-haje.cz
Informace k pomoci Ukrajině

Informace k pomoci Ukrajině

 Jak pomoci Ukrajině a jejím občanům: https://www.pomahejukrajine.cz/   www.nasiukrajinci.cz       JAK PŘISPĚT Člověk v tísni humanitární balíčky na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, uhlí), psychologická pomoc,...
Vše kolem odpadů pro rok 2022

Vše kolem odpadů pro rok 2022

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom vás informovali o změně právní úpravy zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem, kterou s účinností od 1. ledna 2021 upravuje zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Zákon...