607 670 665 obec@kolova-haje.cz

Záměr pronájmu bytového prostoru

Obec Kolová zveřejňuje tímto podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení zastupitelstva obce č. 111 ze dne 9. 10. 2023 záměr p r o n á j m u bytového prostoru. Bytový prostor o výměře cca...

Záměr pronájmu nebytových prostor

Obec Kolová zveřejňuje tímto podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení zastupitelstva obce č. 111 ze dne 9. 10. 2023 záměr p r o n á j m u nebytového prostoru. Nebytový prostor o výměře cca...
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com